Служба за патолошку анатомију

Начелник службе др Горан Мумало спец. патолошке анатомије.

др Горан Мумало спец. патолошке анатомије

начелник службе патолошке анатомије