Служба за биохемијско-хематолошку дијагностику

Начелник службе др Слађана Христов спец. биохемије.

Служба за микробиолошку дијагностику

Начелник службе др Ведрана Белошевац спец.микробиологије.

У лабораторији се обављају следећи послови, анализе и тестови:

узимање свих врста клиничког материјала и узорака за бактериолошки, паразитолошки и миколошки преглед,
узимање, припрема и слање материјала који се не може прегледати у лабораторији,
справљање микроскопских препарата, бојење и преглед микроскопом,
бактериолошки, паразитолошки и миколошки преглед нативних препарата,
припрема различитих хранљивих подлога и засејавање одговарајућег материјала,
култивисање и физиолошко испитивање микроорганизама,
изолација, идентификација и издавање одговарајућег резултата, са тумачењем,
испитивање осетљивости микроорганизама према антибиотицима и хемотерапеутицима-израда антибиограма,
серолошка дијагностика заразних болести (бактеријских, вирусних и других обољења),
испитивање стерилности разног хируршког и другог материјала,
органолептички и биолошки преглед узорака хране,
одређивање броја микроорганизама у узорцима хране и њихова идентификација,
узимање и бактериолошки преглед воде за пиће.

др Слађана Христов спец. биохемије

др Светлана Костић спец. микробиологије

др Ведрана Белошевац спец. микробиологије