Служба за анестезиологију са реанимацијом

Начелник службе др Југослав Станковић спец. анестезологије са реаниматологијом.

Од анестезиолошких техника најчешће се изводе општа ендотрахеална анестезија, затим регионална-спинална, као и краткотрајна интравенска анестезија. Јединица располаже са шест болесничких постеља-боксова, који су опремљени аспиратором, апаратом за Та, кисеоничним доводом као и осталом модерном опремом.

др Југослав Станковић спец. анестезиологије са реаниматологијом

начелник службе анестезиологије са реанимацијом

др Весна Радовановић спец. анестезиологије са реаниматологијом

начелник одсека за продужено лечење и негу

др Жељко Балтић спец. анестезиологије са реаниматологијом

др Ивана Кузмић спец. анестезиологије са реаниматологијом

помоћник генералног директора за медицинска питања