1. прим. др сци. мед. Гордана Гајовић спец. социјалне медицине - генерални директор ЗЦ Аранђеловац
  2. Јасмина Јовановић дипл. правник - помоћник директора ЗЦ Аранђеловац за опште и правне послове

              Gordana Gajović

прим. др сци. мед. Гордана Гајовић

РАДНО МЕСТО

Генерални директор ЗЦ Аранђеловац

РАДНО ИСКУСТВО

Запосленa у Здравственом центру Аранђеловац од 2003. године.

Специјалиста социјалне медицине од 2009. године.

Директорка Дома здравља Аранђеловац од 01.12.2012. године.

Од 2017. године на листи спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа.

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

Рођена 1975. године у Жичи, Краљево.

Средњу Медицинску школу педијатријски смер завршила у Краљеву.

Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу 2001. године.

Дипломирала на специјалистичким студијама социјалне медицине Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу 2009. године.

Доктор медицинских наука од 24.09.2020. године (Publichealth).

Mенаџмент у систему здравствене заштите – мастер студије. Медицински факултет Универзитета у Београду – ФОН Београд од септембра 2018. године.

Aутор и коаутор неколико радова објављених у међународним часописима, од којих је један на SCI листи (област Publichealth).

Додељен назив ПРИМАРИЈУСА (Министарство здравља број: 153-07-1967/2018-04 од 22.04.2019. године).

ПОРОДИЦА

Удата, мајка двоје деце.

ЧЛАНСТВО

Лекарска комора Србије

Српско лекарско друштво-секција социјалне медицине