ОГЛАС О ТРЕЋОЈ ПРОДАЈИ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА - 26.10.2023.

ОГЛАС О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА - 02.10.2023.

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА - 15.09.2023.

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА ОД ХРАНЕ - ПОМИЈА ИЗ КУХИЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ - 14.09.2023.

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА ОД ХРАНЕ - ПОМИЈА ИЗ КУХИЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ - 28.03.2023.

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА ОД ХРАНЕ - ПОМИЈА ИЗ КУХИЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ - 12.04.2023.

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА - 27.06.2023.

ОГЛАС О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА - 27.07.2023.