ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 1, 07.02.2023.

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 2, 09.06.2023.

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 3, 30.08.2023.

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 4, 13.11.2023.