ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 1, 07.02.2023.

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 2, 09.06.2023.

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 3, 30.08.2023.

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 4, 13.11.2023.

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ, ВЕРЗИЈА 5, 19.12.2023.