ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ 2

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЗЦ АРАНЂЕЛОВАЦ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЗЦ АРАНЂЕЛОВАЦ-интерни акт 31.12.2020.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ  - ОБЈАВЉЕНО 25.06.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Додатна објашњења

Додатна објашњења 2

Одлука о додели уговора 09.07.2020.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д  - ОБЈАВЉЕНО 28.05.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 09.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  - ОБЈАВЉЕНО 28.05.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 12.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА  - ОБЈАВЉЕНО 21.05.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 02.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ  - ОБЈАВЉЕНО 07.05.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 19.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 22.04.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Додатна објашњења

Додатна објашњења 2

Додатна објашњења 3

Одлука о додели уговора 08.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 16.04.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 29.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ И ПАТОЛОГИЈУ  - ОБЈАВЉЕНО 02.04.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Додатна објашњења

Одлука о додели уговора 16.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КОШТАНИ ЦЕМЕНТ  - ОБЈАВЉЕНО 02.04.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 19.03.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 03.04.2020.

Одлука о измени одлуке о додели уговора 07.04.2020.

Одлука о обустави поступка-партија 6 08.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка-партија 6

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ХЕЛИАНТ  - ОБЈАВЉЕНО 12.03.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 24.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 28.02.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 08.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 13.02.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 25.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ  - ОБЈАВЉЕНО 11.02.2020.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 20.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору