ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ-ИЗМЕНА И ДОПУНА 15.05.2019.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ-ИЗМЕНА И ДОПУНА 05.06.2019.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ-ИЗМЕНА И ДОПУНА 31.07.2019.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЗЦ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 18.11.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 13.12.2019.

Одлука о обустави поступка - 17.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ДЕРИВАТИ  - ОБЈАВЉЕНО 22.10.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - 12.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА - ОБЈАВЉЕНО 19.09.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 03.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АУТО ГУМЕ - ОБЈАВЉЕНО 05.09.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 18.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС И ПОПРАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - ОБЈАВЉЕНО 22.08.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 03.09.2019.

Одлука о обустави поступка - 03.09.2019.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 14.08.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о измени конкурсне документације

Конкурсна документација - Прва измена - 04.09.2019.

Одлука о додели уговора - 23.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РЕАГЕНСИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 01.08.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 16.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 26.06.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 16.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПОПРАВКА СКЕНЕРА LIGHT SPEED VCT 64  - ОБЈАВЉЕНО 07.06.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 10.07.2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д - ОБЈАВЉЕНО 06.06.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о измени конкурсне документације

Конкурсна документација-Прва измена-10.06.2019.

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора - 21.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ - ОБЈАВЉЕНО 28.05.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 06.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА - ОБЈАВЉЕНО 23.05.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 04.06.2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ОБЈАВЉЕНО 22.05.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 07.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  - ОБЈАВЉЕНО 21.05.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 25.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 25.04.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 08.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  - ОБЈАВЉЕНО 24.04.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 31.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 17.04.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 03.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ И ПАТОЛОГИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 28.03.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 02.04.2019.

Конкурсна документација - Прва измена - 02.04.2019.

Одлука о додели уговора - 12.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 21.03.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 05.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 14.03.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 02.04.2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНО-ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ХЕЛИАНТ  - ОБЈАВЉЕНО 13.03.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 25.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ  - ОБЈАВЉЕНО 25.02.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 21.03.2019.

Одлука о додели уговора - 28.03.2019. - ИЗМЕНА

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 14.02.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 28.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 11.01.2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о измени конкурсне документације - 01.02.2019.

Конкурсна документација - прва измена - 01.02.2019.

Одлука о додели уговора - 13.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору