ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ  - ОБЈАВЉЕНО 31.12.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1 -23.01.2019.

Одлука о додели уговора - 08.02.2019.

Обавештење о закључењу уговора - 05.03.2019.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ДЕРИВАТИ  - ОБЈАВЉЕНО 20.11.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1 - 29.11.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 29.11.2018.

Конкурсна документација - ПРВА ИЗМЕНА - 29.11.2018.

Одлука о додели уговора - 14.12.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 10.01.2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АУТО ГУМЕ - ОБЈАВЉЕНО 22.11.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 28.11.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 05.12.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 13.11.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1 - 16.11.2018.

Конкурсна документација 1 - 16.11.2018.

Питања и одговори 2 - 19.11.2018.

Конкурсна документација 2 - 19.11.2018.

Одлука о додели уговора - 07.12.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 10.01.2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИС ВОЗИЛА - ОБЈАВЉЕНО 25.10.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 08.11.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 21.11.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 09.10.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 26.10.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 08.11.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ  - ОБЈАВЉЕНО 13.09.2018.

Конкурсна документација-ПРВА ИЗМЕНА-17.09.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 01.10.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 24.10.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА - ОБЈАВЉЕНО 23.08.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 05.09.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 24.09.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - РЕПАРАТУРА OLYMPUS ВИДЕО ГАСТРОСКОПА GIF-H170 - ОБЈАВЉЕНО 09.08.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 20.08.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 29.08.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА - ОБЈАВЉЕНО 19.07.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 30.07.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 31.07.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АТЕНУИРАНИ БАЦИЛИ MYCOBACTERIUM BOVIS сој BCG - ОБЈАВЉЕНО 16.07.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 25.07.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 08.08.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ - ОБЈАВЉЕНО 28.06.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 10.07.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д - ОБЈАВЉЕНО 28.06.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 11.07.2018.

Обавештење о закључењу уговора

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЕЛЕКТРИЧНА ТЕСТЕРА ЗА СЕЧЕЊЕ ГИПСА И АСПИРАТОР  - ОБЈАВЉЕНО 18.06.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 20.07.2018.

Обавештење о закључењу уговора - 10.08.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ОБЈАВЉЕНО 30.05.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори  -04.06.2018.

Конкурсна документација - ИЗМЕНА - 05.06.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 05.06.2018.

Питања и одговори  -07.06.2018.

Одлука о додели уговора - 12.06.2018.

Одлука о обустави поступка- партија 7- 12.06.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА - ОБЈАВЉЕНО 17.05.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 29.05.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА  - ОБЈАВЉЕНО 09.05.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори  -21.05.2018.

Одлука о додели уговора - 07.06.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 30.04.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 10.05.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 16.04.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 26.04.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ - ОБЈАВЉЕНО 12.04.2018.

Конкурсна документација 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора - 23.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 28.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-12.04.2018.

Одлука о обустави поступка-13.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА, XP 300 произвођача SYSMEX  - ОБЈАВЉЕНО 26.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-04.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ХЕЛИАНТ  - ОБЈАВЉЕНО 14.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-27.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 13.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-30.03.2018.

Одлука о обустави поступка-30.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 22.02.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-06.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ  - ОБЈАВЉЕНО 09.02.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори бр.1 -13.02.2018.

Одлука о додели уговора-16.03.2018.

Одлука о обустави поступка -16.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ  - ОБЈАВЉЕНО 19.01.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација-измена прва-22.01.2018.

Образложење измене

Конкурсна документација-измена друга-01.02.2018.

Образложење измене

Одлука о додели уговора-23.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 08.01.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација-измена-23.01.2018.

Образложење измене

Одлука о додели уговора-14.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 05.01.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација-измена-16.01.2018.

Образложење измене

Одлука о додели уговора-06.02.2018.