ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - YANKAUER СЕТ - ОБЈАВЉЕНО 20.12.2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - 28.12.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ДЕРИВАТИ - ОБЈАВЉЕНО 06.11.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори

Одлука о додели уговора - 12.12.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА - ОБЈАВЉЕНО 02.11.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 13.11.2017.

Одлука о обустави поступка - 16.11.2017.

Одлука о обустави поступка - 22.11.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 18.10.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 01.12.2017.

Одлука о обустави поступка - 05.12.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АУТО ГУМЕ - ОБЈАВЉЕНО 13.10.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 25.10.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 11.10.2017.

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Образложење измене

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 15.11.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ТРАНСПОРТНИ ИНКУБАТОР ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ - ОБЈАВЉЕНО 21.09.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 02.10.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКА ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ - ОБЈАВЉЕНО 30.08.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 02.10.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА - ОБЈАВЉЕНО 21.08.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 06.09.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ИМУНОХЕМИЈСКИ РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ ACCESS 2 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ - ОБЈАВЉЕНО 16.08.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 20.09.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 10.08.2017.

У прилогу се налазе:

Позив за подношење понуде за набавку апарата за анестезију

Конкурсна документација за јавну набавку апарата за анестезију

Одлука о додели уговора - 04.10.2017

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЕНДОСКОПСКИ ВИДЕО СТУБ - ОБЈАВЉЕНО 09.06.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 12.07.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ - ОБЈАВЉЕНО 05.06.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 15.06.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д - ОБЈАВЉЕНО 01.06.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 16.06.2017.

Уговор

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ОБЈАВЉЕНО 22.05.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 05.06.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА - ОБЈАВЉЕНО 16.05.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РЕСЕТОСКОП - ОБЈАВЉЕНО 05.05.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 18.05.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ - JNOP 04-2017 - ОБЈАВЉЕНО 27.04.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 31.05.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 13.04.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-26.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 11.04.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Канцеларијски материјал

Одлука о додели уговора-21.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 29.03.2017.

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Стоматолошки материјал 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 23.03.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Стоматолошки материјал

Одлука о додели уговора-19.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНО ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА HELIANT - ОБЈАВЉЕНО 20.03.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 31.03.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 03.03.2017.

Позив за подношење понуде за набавку апарата за анестезију

Конкурсна документација за јавну набавку апарата за анестезију

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одбацивање захтева за заштиту права