• Пријемни пулт:
  • +381 34 617 195 0 локал 1000 и 1001

Директор: +381 34 617 195 0 локал 1603

АРХИВА

ВЕСТИ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ

Здравствени центар обавља здравствену делатност на примарном нивоу у Дому здравља и стационарну и специјалистичко консултативну делатност на секундарном нивоу здравствене заштите у Општој болници.

Hospital