БРОЈЕВИ ЛОКАЛА ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ АРАНЂЕЛОВАЦ